4 Sahabat Nabi – Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau dikenal sebagai pribadi yang baik, lemah lembut dan pandai bergaul.  Beliau …